mandag 23. desember 2013

Tidlig julegave

I dag er det 23. desember, lille julaften. Men det er også en dato som er relevant i min slektsgranskning.

I dag er det 162 år siden min tipp-tipp-oldefar, Johan August Andersen, ble født ved Gunnarsbo i Krokstad, Sverige. Og det er 139 år siden han kom til Norge i desember, 22 år gammel, for å søke jobb ved jernbanen. Johan August, hans ekteskap til Marie Elisabeth Ström, og deres etterkommere er utgangspunktet for slektsboken som jeg fortsatt jobber med.

I dag er det 101 år siden hans sønn og min tipp-oldefar, Oskar Marinius Andersen, giftet seg med Inga Marie Andresen i Bærum, 1902. 25 år senere, i 1927, feiret de sølvbryllupsdagen sammen med familie og venner på Stabekk skole hvor Oskar jobbet som vaktmester.

23. desember 1927 - Sølvbryllupsdag for Oskar og Inga Marie
Det er 62 år siden hele familien Andersen samlet seg rundt Johan August og feiret hans 100-årsdag, noe som ble nevnt i Asker og Bærums Budstikka da han ble intervjuet i forbindelse med jubileet. (Link to skjermdump av intervjuet.)

Ca 1947: Johan August sammen med Oskar i midten. Til høyre er Oskars niese Marie Elisabeth Sørensen og hennes mann Harald Amandus Larsen.
Jeg er nesten glad for at arbeidet med boka har tatt såpass med tid som det har gjort. Av Johan Augusts tolv barn var det kun fire som overlevde barndommen, men kun tre av dem fikk barn selv. I utgangspunktet hadde jeg trodd at det skulle være en noenlunde lett sak, men det har tatt tid å spore opp etterkommere fra de forskjellige grenene av familien.

I tillegg kom jeg nylig over flere esker med saker som hadde tilhørt min oldemor Dagny Dahlboe, som var gift med Oskars sønn, Osvald. Det ble en tidlig julegave for meg som jeg fortsatt jobber meg gjennom, men som også inneholder mengder med ting som vil gjøre boka mye mer utfyllende og rikholdig.

Innholdet var, for å nevne noe:
- 4 fotoalbum,
- Ca 10-15 mapper med løse bilder,
- Hilsner og brev i forbindelse med konfirmasjonen til både Dagny og Osvald på hver sin side,
- Postkort og brev fra familie og venner til Oskar og Inga Marie, samt Dagny og Osvald,
- Minnebøker fra begravelser, dødsannonser, og dødsattester,
- Dagnys memoarer til etterslekt angående hennes liv og jobber hun gjorde,
- Orginale negativer av mange, mange av fotografiene fra albumene, og flere andre.

Mesteparten av bildene er fra 1925-1940, men det er også en del fra hennes senere år. Veldig mange av dem er av turer hvor Osvald og Dagny er på tur sammen med sine foreldre, min morfars barndom, og så videre. Et skattekammer med dokumentasjon av deres liv, gleder og sorger, spredt over ca 1500 bilder.

Et av bildene fra albumene: Konfirmasjonen til Dagnys søster Lilly i Nittedal i 1930. Min morfar er yngstemann på bildet.
Mange av bildene har også datering på baksiden, navn på hvem som er avbildet og omstendighetene rundt dem. Dette gjør at slektstreet nå får et godt innskudd av portretter av personer. Konteksten av en del umarkerte bilder gjør det også mulig å skjønne hvem disse menneskene er, og jeg har allerede sendt ut en rekke bilder til fjern slekt og familie av midlertidig inngiftede personer. Fks var det et bilde av Oskars bror Johan Arnt sammen med sin første ektefelle, og bildet har blitt oversendt til hennes grand-nevø.

Siden jeg var nysgjerrig på noen av negativene benyttet jeg meg av den gratis telefon-appen Helmut. Ved å legge negativet på iPaden min med en hvit bakgrunn kan man fotografere negativet gjennom appen og så få resultatet rett inn på telefonen:

App-scannet negativ av Oskar og Inga Marie sammen med Oskars kusine, Eva Fenbow, som jeg har nevnt i tidligere blogginnlegg.
For meg var dette funnet årets julegave, og det vil gi meg mye glede framover mens jeg fortsetter med slektsgranskningen.